การศึกษาการตลาดแสดงให้เห็นว่าแนวนโยบายการคืนสินค้าลดหย่อนอาจเพิ่มยอดจำหน่าย

Narayanan Janakiraman ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้านการตลาดที่เชี่ยวชาญด้านพฤติกรรมของผู้บริโภคผู้สมัครระดับปริญญาเอกของ UTA Holly Syrdal และก็ University of Texas ในดัลลัสผู้สมัครระดับปริญญาเอก Ryan Freling ได้เผยแพร่บทสรุปของพวกเขาใน The Journal of Retailing

ผลกระทบของการผ่อนปรนแนวนโยบายการกลับสู่การซื้อของผู้บริโภคและการตัดสินใจคืนกลับรายงานการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพินิจพิจารณา” ได้พินิจพิจารณาเอกสารทางด้านวิชาการจำนวน 22 ฉบับที่เกี่ยวข้องกับแผนการการคืนผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์ได้ทบทวนมิติข้อมูล มิติ ได้แก่ เวลาเงินความบากบั่นขอบเขตรวมทั้งการแลกเปลี่ยน
ทีมมองไปที่:

การผ่อนผันเวลา (อย่างเช่นนโยบายการคืนสินค้า 60 วันเทียบกับ 30 วัน)

ความสุภาพทางการเงิน (เช่นการเสนอเงินทุน 100% การรับประกันคืนเงินเทียบกับเงินคืนร้อยละ 80)

ความอุตสาหะในการผ่อนผัน (ได้แก่ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้แบบฟอร์มอะไรก็ตามกับแบบฟอร์ม);

ขอบเขตความเป็นอันหนึ่งอันเดียว (ได้แก่เห็นด้วยผลตอบแทนจากวิธีขายผลิตภัณฑ์เทียบกับการไม่ทำแบบงั้น);

การลดหย่อนการแลกเปลี่ยน (ยกตัวอย่างเช่นเงินคืนเทียบกับเครดิตในร้าน)

Janakiraman 
ศึกษาและทำการค้นพบนโยบายการคืนสินค้าที่ได้ผลตอบแทนทางการเงินกับลูกค้าเยอะขึ้นเรื่อยๆมีลักษณะท่าทางที่จะเพิ่มการซื้อผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภค

Janakiraman 
ยังได้ทำความเข้าใจว่าธุรกิจที่ต้องการลดหรือลดผลตอบแทนควรบรรเทาด้านอื่นๆของแนวทางการคืนผลิตภัณฑ์เช่นการผ่อนปรนการแลกเปลี่ยนหรือการลดหย่อนขอบเขต

มีความเชื่อโดยธรรมชาติในธุรกิจที่แนวนโยบายการคืนผลิตภัณฑ์ผ่อนปรนเพิ่มการซื้อสินค้าตอนที่เป็นจริงบางเวลาธุรกิจต้องระวังการลดหย่อนมากจนเกินไป” Janakiraman พูดว่าการวิเคราะห์เมตาดาต้านี้ทำให้เห็นว่าผู้ค้าปลีกอาจได้รับการตอบสนองที่ดียิ่งขึ้นโดยการสร้างแนวทางการคืนสินค้าที่มีความสลับซับซ้อนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆซึ่งผันตามหลายมิติแทนที่จะเป็นเพียงไม่กี่รายเพียงแค่นั้น

Fernando Jaramillo, 
ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดพูดว่าการศึกษาและทำการค้นพบของ Janakiraman มีบริบทที่สำคัญในการตัดสินใจทางธุรกิจในอนาคต

Jaramillo 
พูดว่า การเรียนชี้ให้เห็นว่านโยบายการคืนสินค้าที่ผ่อนผันตามความเป็นจริงสนับสนุนการซื้อสินค้า เป็นประโยชน์กับผู้ค้าปลีกบางราย

Jaramillo 
พูดว่าการค้นคว้าของ Janakiraman เป็นตัวอย่างของความเอาจริงเอาจังของมหาวิทยาลัยสำหรับในการค้นพบข้อมูลที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลซึ่งเป็นหัวข้อหลักของแผนยุทธศาสตร์ 2020: Bold Solutions

Facebook Comments